2 thoughts on “(Nederlands) Norbert

  1. Beste Bert,

    Het overkomt iedereen wel eens en het gebeurt altijd onverwachts: je ziet iemand ergens naar kijken en je ontkomt er niet aan zelf ook te ontdekken wat er precies te zien is. Het heeft er niet mee te maken dat iemand kijkt, want dan kun je wel aan de gang blijven. Nee, het heeft van doen met de manier waaróp iemand kijkt. Het zijn de blik, de gelaatsuitdrukking, de ogen, de mond die de indruk geven dat er blijkbaar iets bijzonders te zien is. Daardoor ontstaat die onbewuste impuls om mee te gaan kijken. We willen niet dan dat ons ontgaat wat een ander als iets intrigerends heeft waargenomen. Het is onontkoombaar, misschien wel instinctief.
    Het overkomt me al direct bij het eerste zien van het nieuwe portret van Norbert. Niet het portret zelf trekt de aandacht. Maar wel de vraag: waar kijkt hij naar? Wat zie hij dat hem zo boeit of verwondert dat hij een ietwat gespannen gelaatsuitdrukking krijgt, opengesperde ogen, een licht openstaande mond? Wat hij ziet, houdt hem gevangen en daarmee ook de beschouwer van zijn portret. En zou de schilder gezien hebben wat Norbert zag? Was hij daardoor in staat om juist deze weergave te maken? Het blijft zo niet bij één vraag, het portret roept een reeks aan vragen op, waar vervolgens geen antwoorden op komen. Daarmee gaat dit portret over iets heel anders dan alleen de afbeelding van het hoofd van een persoon. Je komt er waarschijnlijk echter nooit achter. En misschien maar goed ook. Vragen zijn soms beter dan de antwoorden die er op gegeven worden. Laten we volstaan met kijken en zelf invullen wat Norbert ziet en wegdromen op de eigen fantasie. Sandy Maine, director of the National Portrait Gallery in Londen, zegt het zo: “A good contemporary portrait can intrige and delight”. Reden genoeg om nog eens naar dit portret van Norbert te kijken.

    Jos Swiers
    25 oktober 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.