One thought on “(Nederlands) Geertje Langan – Hol

  1. Kwatrijn voor Bert en Geertje

    Kijk niet mij aan, maar luister
    naar van hoe opzij
    de wereld binnendringt, en fluister
    dan de woorden voor het schilderen door mij

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.