Meer over mijzelf

Naam: Bert Megens

Leeftijd: 70 jaar

Ik ben getrouwd met Marja, wij hebben 2 kinderen, Stijn en Karmijn en 3 prachtige kleindochters, Anouk, Milou en Norah en ik woon in Tiel

Ervaringen

Docent Maatschappelijke begeleiding Amersfoort | vormingswerker Harderwijk | coördinator VJV Tiel | directeur Basiseducatie Tiel | directeur Volwasseneneducatie Gelders Rivierengebied |teammanager Tilburg | adviseur Zorg en Welzijn Noord Brabant met opdrachten in heel Brabant | adviseur Netwerk Ypsilon/Trialoog Brabant | bestuurslid Beraadsgroep Vorming | voorzitter Tiels Mannenkoor | adviseur Chapeau Woonkring LingeErf, woonvorm in Tiel voor mensen met schizofrenie | dijkwacht Waterschap Rivierengebied | lid KV Werkplek.

Opleidingen
Economie op de Economische Hogeschool in Tilburg, nu KU Tilburg, sociaal-economische studierichting | 1 jaar Kunstacademie Arnhem | Coachen van Veranderingen bij Multi-diMens, Vlaams-Nederlands instituut voor Gestalttherapie.

Werk
SBBO Amersfoort |Vormingswerk Werkende Jongeren Harderwijk | Vormingswerk Jong Volwasenen Tiel | Basiseducatie Rivierengebied | Volwasseneneducatie ROC Gelders Rivierengebied | Prisma Tilburg | Zet Tilburg.

————————————————————————–

Januari 2014 nam ik daar afscheid en ter gelegenheid daarvan hield ik voor mijn collega’s enkele maanden eerder mijn eerste expositie van portretten die ik gedurende de afgelopen 40 jaar tekende en schilderde.

Ik ben ervan overtuigd dat kunst en sport ervoor hebben gezorgd dat ik nooit ben uitgevallen, een time-out of pas op de plaats nodig heb gehad in mijn werkzame bestaan.

Ik noem dit omdat ik in het boek ‘Stand-up filosoof’ van André Gudde (1957 – 2015), denker des vaderlands gedurende de laatste 2 jaar van zijn leven, las hoe hij vier trainíngsprogramma’s onderscheidt ‘met behulp waarvan mensen zichzelf en elkaar al eeuwen in vorm houden en kneden’(p.72). Namelijk sport, religie, kunst en filosofie. Ook de link met leiderschap stelt het concreet aan de orde. Ik citeer:

Ik denk dat de meeste van onze leiders er enorm van zouden opknappen als ze werden bijgestaan door leraren die hun de fijne filosofische kneepjes van het leiderschap zouden bijbrengen. Een filosoof zal de leider adviseren op een min of meer wetenschappelijke manier te werk te gaan: zoveel mogelijk logica aan te brengen in zijn in- en externe communicatie en morele bezinning een rol te laten spelen in zijn strategisch handelen. (p.83)

Maar niet alle leiders zijn gebaat bij een filosoof als gids (door b.v. kennis, logica en ethiek bij te brengen, om ontwikkelingen rationeel te leren begrijpen, oorzaken en gevolgen willen begrijpen om goed beargumenteerde plannen voor te kunnen leggen, in heldere taal). Andere leiders zijn gebaat bij assistentie vanuit de sport, als het gaat om competitie, of door een theaterregisseur als het gaat om presentatie of het oproepen van sentimenten. Of assistentie vanuit religie, door een goed verhaal te presenteren en mensen aan te spreken op hun goede wil. (p.84)

Of, voeg ik daar zelf aan toe, vanuit de kunst, door vaardigheden te leren nodig om goed te zien, geduld te oefenen, gestaag aan het werk te gaan en te blijven, of dichter bij gevoelens en emoties te komen.

Kortom een levenslang proces van reflectie en zelfkennis, een gepast evenwicht van ratio en emoties, van zich te leren uitdrukken, in wat voor vorm dan ook, maar wel creatief en waarachtig.

Tot slot: ik ben getrouwd met Marja en wij hebben 2 kinderen, Stijn en Karmijn, en 3 kleindochters, Anouk, Milou en Norah.

Meer info:
nl.linkedin.com/pub/bert-megens/11/586/b40/
e: bert.megens@gmail.com