Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://bertmegens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 13-02-2019.

Bij inschrijving op de nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij inschrijving op de Nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik vind een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom probeer ik via deze Privacyverklaring daaraan bij te dragen. Persoonlijke gegevens zal ik dan ook zorgvuldig verwerken en beveiligen.

Bij de verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dat betekent onder andere dat:

  • Duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
  • De verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst gevraagd om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht gerespecteerd om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het inschrijven op een nieuwsbrief en het sturen van een reactie via het contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam
  • E-mailadres

Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

WordPress Statistieken

Wij gebruiken WordPress om bezoek aan deze site bij te houden. De door WordPress verstrekte gegevens worden alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt en de verkregen IP-adressen zijn geanonimiseerd.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Nieuwsbrief: de gegevens die u verstrekt heeft bij aanmelden op de nieuwsbrief worden verwijderd, wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Reactie via reactieformulier: uw naam en e-mailadres bij uw reactie worden enkel zichtbaar voor de kunstenaar opgeslagen. Wilt u dit laten verwijderen, dan kunt u contact opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Naam: Bert Megens, bert.megens@gmail.com