Wie ik ben

[:nl]

Deze website laat de tekeningen en schilderijen zien die ik maakte. Maar eerst iets meer over mijzelf. Mijn naam is Bert Megens. Vanaf mijn vroegste schooljaren krabbelde ik al in mijn agenda’s en in de kantlijnen van mijn boeken en. Zelf beschouwde ik het als een vorm van concentratie of soms ook wel als uiting van verveling. Door te tekenen kon ik wat er in de lessen gezegd werd beter onthouden. Het kwam niet in mij op om het als een interesse of hobby te zien, laat staan als mogelijke richting om mij verder in te bekwamen.

Zoals bij veel vaardigheden is veel oefenen, het ‘maken van meters’, van belang bij verdere ontwikkeling ervan. Toch is voor mij persoonlijk ook het werken in groepsverband van grote waarde geweest. De stimulans en feedback van anderen, maar ook de noodzaak expliciet stil te staan waarom je zaken aanpakt zoals jij dat doet, hebben mij wel verder geholpen.

Vroeger werkte ik alleen in zwart-wit en bij voorkeur met potlood. Anderen hebben mij ertoe gebracht om in kleur te gaan werken en me daar verder in te bekwamen. Ook de aanmoediging om op groter formaat te werken had effect. Ik leerde erdoor om niet alleen mijn vingers en pols te gebruiken. Het schilderen vanuit de hele arm of zelfs je hele lichaam komt het werk ten goede, ontdekte ik.

Wel werd mij na een uitstap naar abstracte werken steeds meer duidelijk dat mijn grootste voorkeur ligt bij het maken van portretten. Door gebrek aan tijd en het niet beschikbaar hebben van levende modellen werkte ik tot nu toe voornamelijk vanaf foto’s.

Ik wil in de toekomst me ook gaan toeleggen op het schilderen naar model. Voor mij een totaal nieuwe uitdaging en nieuw avontuur. Via deze website zal ik laten weten wat mijn ervaringen daarmee zijn.

Rest me tot slot je te bedanken voor het bezoeken van mijn site. Uiteraard ben ik erg geinteresseerd van je te horen wat je ervan vindt.

Alle goeds en vriendelijke groet,

Bert Megens

e: bert.megens@gmail.com

m: +31 (6) 206 57 147[:en]

Through my website I want to share my drawings and paintings with you. First I want to give you a short introduction about myself. My name is Bert Megens. For as long as I can remember I made sketches in my agenda and notebooks. It was a way of concentration and by making these sketches I was able to remember the teachers story better. During my childhood I didn’t see it as an interest or hobby, not mentioning a possible direction to develop myself.

The results of a carreer choice test pointed in the direction to become an artist or accountant. I did not expect that. In the time of my childhood it was not common in society to turn against the preference of your parents. But my interest in drawing and painting never faded.

As with many skills, practice makes perfect and it is important for futher development. But also working in a group is of great value for me. The feedback and stimulance of other people, but also the explicit need to give thought of doing the things I do, made progress.

In the past my preference was working with pencel and only in black and white tones. Other people forced me to work with colours and to become more skilled. Also the encouragement of working on larger sized projects had effect. During the process of making paintings I discovered not to paint by using the technique out of my fingers and wrist but using my whole arm and even whole body makes a difference.

For a short period of time I painted more abstact work but along the the way I discovered my preference was painting portraits. Due the lack of time and unavailability of artist’s models my painting are mainly based on photos. In the future I would like to make paintings from artist’s models. This would be a complete new challenge and adventure for me.

If you want to stay informed about my latest work you can subscribe here to my newsletter. Also I am very interested in your opinion about my work.

I wish you all the best for the future and I want to thank you for visiting my website. I hope you enjoy my work.

Bert Megens

e: bert.megens@gmail.com

m: +31 (6) 206 57 147[:]