bronvermelding

Waar ik bij het maken van mijn schilderen en tekeningen gebruik gemaakt heb van foto’s die ik via internet of tv verkreeg voeg ik hieronder de bronvermelding toe. Ik heb niet in alle gevallen de oorsprong van beeldmateriaal kunnen achterhalen. Als u mij aanvullende ontbrekende informatie doet toekomen, waardoor ik mijn bronvermelding compleet kan maken, dan ben ik u erg erkentelijk.

  • Remco Campert – 2020 – schilderij naar foto van Keke Keukelaar
  • Alex Roeka – 2018 – tekening naar foto van
  • Alex Roeka – 2018 – schilderij naar foto van Mark Kohn
  • Simeon ten Holt – 2018 – schilderij naar foto van Marco Borggreve
  • Hij die luistert – 2017 – schilderij naar de film ‘Down to earth’ door