bronvermelding

Waar ik bij het maken van mijn schilderen en tekeningen gebruik gemaakt heb van foto’s die ik via internet of tv verkreeg voeg ik hieronder de bronvermelding toe. Ik heb niet in alle gevallen de oorsprong van beeldmateriaal kunnen achterhalen. Als u mij aanvullende ontbrekende informatie doet toekomen, waardoor ik mijn bronvermelding compleet kan maken, dan ben ik u erg erkentelijk.

  • Alex Roeka – 2018 – naar foto van Mark Kohn
  • Simeon ten Holt – 2018 – naar foto van Marco Borggreve
  • Hij die luistert – 2017 – naar de film ‘Down to earth’ door