Over mij

Deze website laat de tekeningen en schilderijen zien die ik maakte. Maar eerst iets meer over mijzelf. Mijn naam is Bert Megens. Vanaf mijn vroegste schooljaren krabbelde ik al in mijn agenda’s en in de kantlijnen van mijn boeken en. Zelf beschouwde ik het als een vorm van concentratie of soms ook wel als uiting van verveling. Door te tekenen kon ik wat er in de lessen gezegd werd beter onthouden. Het kwam niet in mij op om het als een interesse of hobby te zien, laat staan als mogelijke richting om mij verder in te bekwamen.

 

Zoals bij veel vaardigheden is veel oefenen, het ‘maken van meters’, van belang bij verdere ontwikkeling ervan. Toch is voor mij persoonlijk ook het werken in groepsverband van grote waarde geweest. De stimulans en feedback van anderen, maar ook de noodzaak expliciet stil te staan waarom je zaken aanpakt zoals jij dat doet, hebben mij wel verder geholpen.

Vroeger werkte ik alleen in zwart-wit en bij voorkeur met potlood. Anderen hebben mij ertoe gebracht om in kleur te gaan werken en me daar verder in te bekwamen. Ook de aanmoediging om op groter formaat te werken had effect. Ik leerde erdoor om niet alleen mijn vingers en pols te gebruiken. Het schilderen vanuit de hele arm of zelfs je hele lichaam komt het werk ten goede, ontdekte ik.

Wel werd mij na een uitstap naar abstracte werken steeds meer duidelijk dat mijn grootste voorkeur ligt bij het maken van portretten. Door gebrek aan tijd en het niet beschikbaar hebben van levende modellen werkte ik tot nu toe voornamelijk vanaf foto’s.

Hieronder tref je wat meer informatie over mij, over mijn ervaring, opleidingen en werk en tot slot een paar reflecties.

Rest me tot slot je te bedanken voor het bezoeken van mijn site. Uiteraard ben ik erg geinteresseerd van je te horen wat je ervan vindt.

Alle goeds en vriendelijke groet,

Bert Megens

e: bert.megens@gmail.com

m: +31 (6) 206 57 147[:en]

Naam: Bert Megens

Leeftijd: 70 jaar.

Ik ben getrouwd met Marja, wij hebben 2 kinderen, Stijn en Karmijn en 3 prachtige kleindochters, Anouk, Milou en Norah en ik woon in Tiel

Ervaringen

Docent Maatschappelijke begeleiding Amersfoort | vormingswerker Harderwijk | coördinator VJV Tiel | directeur Basiseducatie Tiel | directeur Volwasseneneducatie Gelders Rivierengebied |teammanager Tilburg | adviseur Zorg en Welzijn Noord Brabant met opdrachten in heel Brabant | adviseur Netwerk Ypsilon/Trialoog Brabant | bestuurslid Beraadsgroep Vorming | voorzitter Tiels Mannenkoor | adviseur Chapeau Woonkring LingeErf, woonvorm in Tiel voor mensen met schizofrenie | dijkwacht Waterschap Rivierengebied | lid KV Werkplek.

Opleidingen

Economie op de Economische Hogeschool in Tilburg, nu KU Tilburg, sociaal-economische studierichting | 1 jaar Kunstacademie Arnhem | Coachen van Veranderingen bij Multi-diMens, Vlaams-Nederlands instituut voor Gestalttherapie.

Werk

SBBO Amersfoort |Vormingswerk Werkende Jongeren Harderwijk | Vormingswerk Jong Volwasenen Tiel | Basiseducatie Rivierengebied | Volwasseneneducatie ROC Gelders Rivierengebied | Prisma Tilburg | Zet Tilburg.

———————

Januari 2014 nam ik bij Zet in Tilburg afscheid en ter gelegenheid daarvan hield ik voor mijn collega’s enkele maanden eerder mijn eerste expositie van portretten die ik gedurende de afgelopen 40 jaar tekende en schilderde.

Ik denk nog steeds dat kunst en sport mij enorm geholpen hebben dat ik nooit ben uitgevallen, een time-out of pas op de plaats nodig heb gehad in mijn werkzame bestaan.

Ik noem dit omdat ik in het boek ‘Stand-up filosoof’ van René Gudde (1957 – 2015), denker des vaderlands gedurende de laatste 2 jaar van zijn leven, las hoe hij vier trainíngsprogramma’s onderscheidt ‘met behulp waarvan mensen zichzelf en elkaar al eeuwen in vorm houden en kneden’ (p.72). Namelijk sport, religie, kunst en filosofie. Ook de link met leiderschap stelt het concreet aan de orde. Ik citeer:

Ik denk dat de meeste van onze leiders er enorm van zouden opknappen als ze werden bijgestaan door leraren die hun de fijne filosofische kneepjes van het leiderschap zouden bijbrengen. Een filosoof zal de leider adviseren op een min of meer wetenschappelijke manier te werk te gaan: zoveel mogelijk logica aan te brengen in zijn in- en externe communicatie en morele bezinning een rol te laten spelen in zijn strategisch handelen. (p.83)
 
Maar niet alle leiders zijn gebaat bij een filosoof als gids (door b.v. kennis, logica en ethiek bij te brengen, om ontwikkelingen rationeel te leren begrijpen, oorzaken en gevolgen willen begrijpen om goed beargumenteerde plannen voor te kunnen leggen, in heldere taal). Andere leiders zijn gebaat bij assistentie vanuit de sport, als het gaat om competitie, of door een theaterregisseur als het gaat om presentatie of het oproepen van sentimenten. Of assistentie vanuit religie, door een goed verhaal te presenteren en mensen aan te spreken op hun goede wil. (p.84)
 

Of, voeg ik daar zelf aan toe, vanuit de kunst, door vaardigheden te leren nodig om goed te zien, geduld te oefenen, gestaag aan het werk te gaan en te blijven, of dichter bij gevoelens en emoties te komen.

Kortom een levenslang proces van reflectie en zelfkennis, een gepast evenwicht van ratio en emoties, van zich te leren uitdrukken, in wat voor vorm dan ook, maar wel creatief en waarachtig.

Meer info:
nl.linkedin.com/pub/bert-megens/11/586/b40/
e: bert.megens@gmail.com